TALO KAARNIKKA

Toimipisteemme sijaitsevat Oulussa, Helsingissä ja Kokkolassa. Haemme paikkaan perustuvia ratkaisuja ja pyrimme erityisiin tilakokemuksiin. Suunnittelemme sujuvasti erilaisissa mittakaavoissa ja paikoissa – suurista aluekokonaisuuksista pieniin tiloihin tai kaupunkikeskustoista luontokohteisiin.

Innoitumme niin pitkäjänteisestä tuotekehityksestä kuin uniikkikohteiden detaljoinnista. Meiltä löydät pätevät pääsuunnittelijat vaativiinkin kohteisiin.

Laadimme helposti lähestyttäviä ja havainnollisia suunnitelmia ja etsimme uteliaasti uusia vuorovaikutuksen tapoja. Uskomme yhteistyöhön. Eri näkökulmien summana syntyy enemmän kuin kompromissi.

Kodit luovat kaupungin

Kaupunki on ihmisten koti, ja asumisen arkkitehtuuri muodostaa kaupunkiemme ympäristöstä suurimman osan. Haluamme luoda jokaiseen taloon jotain erityistä, tunnistettavia nurkkia ja omia kulmia.

Asunnoissa tavoittelemme valoisuutta, selkeyttä, avaruuden tuntua, tilojen jatkuvuutta, mietittyjä näkymiä ja toimivaa arkea. Erilaisia koteja erilaisiin tarpeisiin.

Ideoimme mielellämme helposti toteutettavaa joustavuutta ja tutkittuja asuntojen laatutekijöitä osaksi arkkitehtuuria.

MARSKINPUISTO

Elävät ja
muuttuvat alueet

Kaupunkiseudut ovat avainasemassa, kun ilmastonmuutosta ratkotaan. Sitoudumme kehittämään kaupunkeja kestävästi — ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

Kaupungit kasvavat nyt etupäässä tiivistymällä ja täydentymällä. Haluamme suunnitella kaupunkien täydennysrakentamista historiaa kunnioittaen, tulevaisuuden elämäntyylejä ja asumismieltymyksiä uteliaasti tähystäen sekä ymmärtäen, että laadukkaassa kaupunkitilassa pienetkin yksityiskohdat merkitsevät.

Kaupunki on yhteinen. Haluamme tehdä kaupungista kiinnostavan — edistää aitoa vuorovaikutteisuutta suunnittelussa ja löytää keinoja parantaa jokaisen osallistumismahdollisuuksia.

HEINÄPÄÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Tilaelämyksiä luonnossa

Luontomatkailu kauemmas ja etenkin lähelle tulee yhä tärkeämmäksi osaksi ihmisten elämää. Haluamme suunnitella luontomatkailuarkkitehtuuria, joka tukee ja vahvistaa ihmisen luontosuhdetta.

Luontoon liittyvän arkkitehtuurin elämyksellisyys syntyy tiloista ja ympäröivästä luonnosta sekä niiden välisestä suhteesta. Luomme luontomatkailuun tiloja ja tilasarjoja, jotka ovat moniaistisesti koettavia ja ympäröivän luonnon kokemuksellisuutta esiinnostavia. Tavoittelemme vaikuttavaa arkkitehtuuria, jonka juuret ovat paikallisessa luonnossa ja kulttuurissa.

ELÄMYKSELLINEN MATKAILUKESKUS

Rakennuksen uusiokäyttö on ekoteko

GIBRALTAR

Rakennuksen säilyminen on meille ilo, sillä kerroksellinen kaupunki on aina kiinnostavampi kuin historiaton. Muistojen paikat ovat ihmisille tärkeitä.

Pyrimme usein parantamaan tilojen estetiikkaa ja toiminnallisuutta varsin pienin keinoin. Esteettömyys, mahdolliset uudet aukot, valaistus ja harkitut pintamateriaalit ovat tällöin palettimme pensselit. Joskus rakennukselle halutaan kuitenkin kokonaan uusi käyttö, entiset toimistot tai teollisuusrakennukset muutetaan asunnoiksi. Käyttötarkoituksen muutos on aina vaativa hanke, mutta tarkoittaa parhaimmillaan myös mahdollisuutta suunnitella erityisen uniikkeja koteja ja toimitiloja.

Kestävyys syntyy jo suunnittelupöydällä

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan merkittävin osa koko rakennuksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. On tärkeää minimoida rakennuksen energiankulutus ja hiilijalanjälki. Näiden lisäksi pohdimme myös sitä mitä rakennukset viestivät, arkkitehtuuria kulttuurin kuvana.

Ekologisesti kestävä suunnittelu tarkoittaa myös kestävään elämäntapaan kutsuvaa arkkitehtuuria. Oppimisympäristöissä ekologisesti kestävällä arkkitehtuurilla voi olla erityinen pedagoginen rooli. Haluamme suunnitella terveellisistä, turvallisista ja tunnistettavista luonnonmateriaaleista. Luovilla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla haluamme mahdollistaa myös rakennusten positiivisen hiilikädenjäljen muodostumisen.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

IIN ALARANNAN KOULU