• Tarjous- ja ideakilpailu
  • 2023
  • Sijoitus toiseksi parhaat pisteet
  • Nimimerkki ”Kudos”
  • Laajuus bruttoala yhteensä n. 2 100 m2
  • Sijainti Oulun ydinkeskusta
  • Asiakas Oulun Tilapalvelut

Lähtökohta

Yhteisötalo Aleksinkulman rakennus muodostuu kolmesta osasta: 1800-luvulla rakennetut puu- ja kivirakennukset on yhdistetty toisiinsa 1970-luvulla rakennetulla laajennusosalla. Kokonaisuus ei enää vastaa nykypäivän teknisiä tai toiminnallisia vaatimuksia. 70-luvun kiviaineinen laajennusosa on päätetty purkaa ja korvata uudella. 1800-luvun rakennukset on suojeltu.

lähtötilanne

Sijainti

Kilpailualue sijaitsee Oulun ydinkeskustassa Aleksanterinkadun ja Hallituskadun kulmauksessa. Samalla tiiviillä tontilla sijaitsee myös Oulun kaupungin virasto- ja asiointirakennus Oulu10, ja sen huolto- ja pysäköintiliikenne pyörii samalla pihalla Aleksinkulman kanssa.

*

Ratkaisu

Aleksinkulma on yhteisötalo, jonka kynnyksen tulisi sekä symbolisesti että konkreettisesti olla matalalla. Käyttäjäryhmissä korostuvat esteettömyyden lisäksi selkeän suunnistettavuuden tarpeet. Ratkaisumme muokkaakin talon arkkitehtuuria ilmentämään paremmin talon yhteisöllistä ja kaikille avointa luonnetta.

*

Aulaan päästäkseen ei enää tarvitse nousta pitkää luiskaa, vaan pääsisäänkäynti saadaan maan tasoon paikallisella maan pinnan muotoilulla. Sisäänkäynnille luodaan miellyttävä aurinkoon suunnattu ihmisten piha, joka erotetaan huoltoliikenteestä kevyesti mutta selkeästi pyörätelineillä ja pihaa jakavalla puulla.

*

Aula on ilmeeltään valoisa ja avaran lasinen, läpinäkyvyydessään vastakohta nykytilanteelle. Keskeisenä tavoitteena on käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman selkeä ja esteetön ratkaisu. Sekä infon että kaikki tasot yhdistävän hissin näkee heti astuessaan rakennukseen sisälle. Keskeisesti sijoitettu läpihissi tekee hankalasti käytettävät luiskat tarpeettomiksi.

1. kerros
2. kerros
leikkaus

Kaupunkikuvallisesti ratkaisu kunnioittaa suojeltuja rakennuksia, jättäen niiden ominaispiirteet ja alkuperäiset rajat hyvin esille. Uudisrakennus ei syö vanhoja sisäänsä 1970-ratkaisun tapaan.

Uusi keittiö rakennetaan erilliseen laajennukseen helpon huoltoyhteyden aikaansaamiseksi. Se toteutetaan kennoharkoista massiivirakenteena ja rapataan Hansa-talon sävyyn. Keittiöön kaivataan paljon umpiseinää, mikä tarjoaa luontevan lähtökohdan verhota rakennus kauniilla säleiköllä ja köynnöksillä jotka tuovat vehreyttä tiiviiseen kortteliin.

Aulaosan kantavat rakenteet puolestaan ovat puuta ja uudet umpipinnat puuverhottuja. Uudisosien rakennusmateriaalit toistavat siis puuta ja rapattua tiiltä korttelin suojeltujen osien mukaisesti, luoden näin ehjän kokonaisuuden.

*visualisoinnit LUO arkkitehdit + MISTO 3D