• Yleinen ARA-suunnittelukilpailu
  • 2016
  • Sijoitus Kunniamaininta
  • Nimimerkki ”Katras”
  • Laajuus 95 000 kem2
  • Sijainti Vartiosaari, Helsinki

Lähtökohta

Suunnittelukilpailun kautta haluttiin löytää uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja kohtuuhintaisen, kestävän ja kaikille sopivan asuinalueen suunnittelun haasteisiin. Ratkaisujen toivottiin olevan yleispäteviä ja monistettavissa laajemminkin asuinaluesuunnitteluun ja -rakentamiseen, etenkin osana ARAn rahoittaman sosiaalisen asuntotuotannon kehittämistä. 

Sijainti

Suunnitteluajankohtana Vartiosaarta tutkittiin uutena merellisenä kaupunginosana, joka olisi tukeutunut keskustasta Laajasalon kautta kulkevaan raitiotieyhteyteen. 

Ratkaisu

Kilpailuehdotuksen lähtökohtana on muunneltavuus ja joustavuus kaupunkirakenteen tasolta asuntotasolle. Kilpailuehdotus on sovellutus tonttiperusteisen urbanismin teoriasta (plot-based urbanism, PBU), jossa pyritään resilienttiin, muuntautumiskykyiseen kaupunkirakenteeseen. Kaupunkia ei suunnitella kortteli kerrallaan, vaan kadunvarsi kerrallaan. 

Kaupunkirakenne on katujen kasvatti: jokaisen kadunvarren rakentamistiheys ja käyttötarkoitus riippuu kadun keskeisyydestä ja luonteesta katuverkostossa. Lyhyehköjen rakennusmassojen ansiosta katujulkisivuista tulee vaihtelevia. Talot rakennetaan katuihin kiinni, mutta korttelit avautuvat ympäröivään luontoon

Kilpailuehdotuksessa on tutkittu asumisen resurssitehokkuuden parantamista yhteisöllisyyttä lisäämällä.

Resurssien jakaminen lisää sosiaalisia kontakteja, pienentää asumisen materiaalijalanjälkeä ja kohtuuhintaistaa asumista. Uudenlaista jakamista ovat esimerkiksi vertaisvuokrattavat sivuasunnot, tavaroiden jakamisen mahdollistavat säilytystilat ja naapuruston kesken jaettavat yhteistilat.