• Tilaelementtipäiväkotien viitesuunnittelu
  • 2019 & 2022
  • Laajuus n. 800+800 brm2
  • Sijainti Hiukkavaara, Oulu
  • Asiakas Oulun Tilapalvelut
  • Päiväkodit Soittajankankaan päiväkoti, Hanhenmarssin päiväkoti

Lähtökohta

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos tilasi tilaelementeistä koostuvien vastaavien tilaohjelmien päiväkotien viitesunnittelun. Alueen asemakaava on joustava; kaavamääräyksiä on verrattain vähän, ja rakentamisen ja ympäristön laatua ohjataan Hiukkavaaran laaturyhmässä. Yleisesti laatutasotavoitteet ovat korkeat. Asemakaavassa määrätään, että rakennusten tulee olla värikkäitä.

Myös ympäristörakentamisen tulee olla laadukasta. Hiukkavaarasta tavoitellaan talvikaupunkia: pihasuunnitelmassa lumien hyödyntämiseen ja käsittelyyn tuli kiinnittää erityistä huomiota.

Sijainti

Molemmat päiväkodit sijaitsevat Hiukkavaaran keskuksessa Oulussa. Soittajankankaan päiväkoti on lähellä keskukseen johtavan Hiukkavaarankadun alkua ja Hanhenmarssin päiväkoti Hiukkavaaran monitoimitalon ja urheilukeskuksen vierellä.

Ratkaisu

Molemmissa päiväkodeissa on vastaava tilaohjelma. Päiväkodit sijoitettiin kaavaa mukaillen L-muotoisina tonttien nurkkaan.

Julkisivut ovat puuta. L-muotoisen rakennuksen ulkosivuille suunniteltiin värikäs rimoitus mustapohjaiselle puujulkisivulle. Kuudesta eri värisävystä koostuva rimoitus näyttää läheltä ja erityisesti vinonäkymässä värikkäältä, mutta kaukonäkymässä värit sekoittuvat toisiinsa ja ilme on rauhallisempi.

Rakennusten päädyt, jonne mm. huolto sijoittuu, ovat mustia. Pihan puolella julkisivuteemaa on varioitu; sisäänkäyntikatoksen ulkosivu on värikästä rimaa, ja taustaseinä musta. Muuten pihasivujen seinäverhouksessa käytetään värejä yhtenäisinä pintoina.

Rakennusten näkyvimpiä julkisivuja korostetaan supergrafiikalla; päiväkodin nimi, logo tai koristelu toteutetaan rimoituksen alle vaalealla värillä.