• Iin Alarannan uuden koulun viitesuunnitelma
  • Laajuus 980 brm2
  • Sijainti Alaranta, Ii
  • Asiakas Iin kunta

Lähtökohta

Ilmastotyöstään tunnustuksia saanut Ii on palkittu edelläkävijäkunta ilmastonmuutokseen varautumisessa ja ilmastotyön jalkauttamisesta kuntalaisten keskuuteen. Alarannan koulurakennushanke toteuttaa Iin ilmastotavoitteita.

Ilmastoneutraali arkkitehtuuri luo arvoa paikallistalouteen ja vahvistaa paikallista ilmasto-osaamista. 

*

Sijainti

Alarannan uusi koulu sijoittuu sisäilmaongelman vuoksi purettavan koulurakennuksen paikalle luonnonläheiseen kyläkoulumiljööseen. 

Ratkaisu

Alarannan koulussa (lähes) energiaomavaraisuus toteutetaan maalämmön sekä aurinkopaneelien ja -keräinten avulla sekä energiansäästöön ja rakennuksen energiatehokkuuteen panostamalla. Uusi koulurakennus tukee ilmasto- ja ympäristötietoisuutta koulun pedagogisessa työssä. Teknologiakasvatus on Alarannan koulun keskeinen arvo, ja energiantuotanto, -kulutus ja -säästö tehdään näkyväksi havainnollisten käyttäjäaplikaatioiden avulla.

Monitoimisali on koulun sydän; se toimii ruokasalina, kirjastona ja monipuolisena opetustilana.

Koulu on pieni lähikoulu, jossa resurssiviisautta on tilojen monikäyttöisyys. Koulurakennukseen ei toteuteta lainkaan liikuntasalia, vaan liikunnanopetus järjestetään ulkona sekä osin monitoimisalissa. Sali laajenee juhlatilanteissa siirtoseinän avulla musiikkiluokkaan. 

Alarannan koulu on luonnonläheinen ja ulkona ollaan tavanomaista enemmän. Sisäliikuntasalia ei ole, joten pihan liikunnallisuuteen panostetaan. Suuret katokset rakennuksen lämpimän vaipan ympärillä varjostavat ja suojaavat tiloja ylikuumenemiselta sekä toimivat ulko-opetustilana ja sateensuojana. Myös pihalle rakennettava laavu toimii opetustilana.

Sisätilojen luonnonläheisyyttä tukevat käsin kosketeltavien ja ymmärrettävien luonnonmateriaalien, erityisesti puun käyttö.

*

*visualisoinnit Wide Visuals