• Asemakaavan viitesuunnittelu
  • 2018-2020
  • Laajuus Suunnittelualue 1,35 ha, 2 350 kem2, 10 kaupunkipientaloa
  • Sijainti Värttö, Oulu
  • Asiakas Oulun kaupunki

Lähtökohta

Suunnittelun lähtökohdat muodostuivat Oulun kaupungin tavoitteesta hyödyntää aiemmin rakentamaton tonttialue kaupunkipientalorakentamiseen ainutlaatuisella rakennuspaikalla. Tehtävänä oli laatia viitesuunnitelma ja tätä havainnollistava kuvamateriaali asemakaavan muutoksen pohjaksi sekä yksityiskohtainen rakennustapaohje. 

Puistoa rajaavat erikorkuiset rakennuskannat, näkymä pohjoisesta
Julkisivuote

Tavoitteena oli luoda 1970-luvun asuinalueen hengen huomioiva kaupunkipientalokonsepti, joka sopii toteutettavaksi omakotirakentamisena.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Värtönpuistossa, Värtön asuinalueella Oulujokivarressa, jossa oli rakentamattomaksi jäänyt yleisten rakennusten korttelialue. Alue rajautuu maakunnallisesti arvokkaaseen Värtönrannan aluekokonaisuuteen, joka edustaa laadukasta 1970-luvun asuinrakentamista.

Näkymä etelästä

Ratkaisu

Suunnitelmaan kuuluu kymmenen omatonttista kaupunkipientaloa, jotka muodostavat kaksi Jaakonkujan katutilaa rajaavaa korttelia. Rakennustapaohje ohjaa erityisesti katujulkisivujen ja tonttien rajalla sijaitsevien palomuuriseinien toteutumista kaupunkikuvallisesti yhteneväisenä.

Rakennusten hammastettu ja porrastettu sijoittelu sai inspiraationsa naapurissa sijaitsevista 1970-luvun rivitaloista.

Valmis viitesuunnitelma

Värtönpuistoa on muotoiltu uudelleen ja sinne on osoitettu uusi polku ja pelikenttätoimintoja niin, että olemassa olevaa puustoa voidaan säilyttää.

Tuumastukki-palkinto 2022