• Tontin varaushakemuksen arkkitehtisuunnittelu
  • 2019
  • Nimimerkki ”Kaverukset”
  • Laajuus 10 940 kem2
  • Sijainti Kalasatama, Helsinki
  • Asiakas Lehto Asunnot Oy & Yrjö ja Hanna -Kodit

Lähtökohta

Helsingin kaupungin yleiselle tonttienvarauskierrokselle tehdyssä korttelisuunnitelmassa pyrittiin ideoimaan uusia avauksia asuntorakentamisen kehittämiseen.

Sijainti

Suunnittelukohde oli Helsingin Kalasataman metroaseman pohjoispuolella sijaitsevassa Tukkutorin korttelissa, kaupungin uuden teknisten viraston kulmalla.

Ratkaisu

Ehdotuksemme koostui kolmesta talokaveruksesta, joista kullakin oli omat asuntorakentamisen kehittämiseen tähtäävät tavoitteet. Yhteisenä punaisena lankana koko korttelissa oli elinkaariajattelu sekä älykäs ekologisuus ja tavoitteena hiilineutraalius. Yrjö ja Hanna -säätiön asumisoikeusasuntojen ideoitiin toimivan erityisesti korttelin ylisukupolvisen yhteisöllisyyden runkona.

Yhteisten tilojen ja sisäpihan käytön tavoitteeksi asetettiin sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki ja korttelin kylämäinen asumiskokemus. 

Talo 2 ehdotettiin toteutettavaksi toisesta kerroksesta ylöspäin puukerrostalona. Rakennusliikkeen omana tavoitteena on kaupunkikeskustojen 4–8-kerroksisten puukerrostalojen hiilineutraalin tuotantomallin kehittäminen. 

Korkeimman tornin asuntosuunnittelun painopisteenä oli toimiva perheasuminen kaupungissa. Taloon sijoittuivat muunneltavat asunnot, joiden huonelukua voisi varioida perhetilanteen ja tarpeen mukaan. Kaikkiin perheasuntoihin ajateltiin tarjottavan sivuyksiöoption etuosto-oikeus. Näin yksiön voisi liittää osaksi suurempaa asuntoa yksinkertaisesti oven avaamalla.

Asuntojen muunneltavuus tarjoaa asukkaille joustavuutta elämän eri tilanteisiin. 

*visualisointi Wide Visuals