• Uuden monitoimikirkon suunnittelu keskelle historiallista kirkkomaata
  • 2021-
  • Laajuus 580 brm2
  • Sijainti Kiihtelysvaara, Joensuu
  • Asiakas Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

Lähtökohta

Kiihtelysvaaran kirkko vuodelta 1770 paloi tuhopoltossa 2018. Nyt suunniteltava uusi monitoimikirkko rakennetaan samalle paikalle toiminnallisesti uudenlaisena, sillä rakennukseen siirtyvät myös seurakuntatalon toiminnot.

Entisessä kirkossa oli tilaohjelmana pelkästään 450 hengen kirkkosali eteisineen sekä sakasti. Uudessa tilaohjelmassa kirkkosalissa on 120 paikkaa, kaikki muu on monikäyttötilaa. ”Saman katon alle”-periaatteen mukaisesti kaikki seurakunnan toiminnot jumalanpalveluksista kerhoihin ja ruuanlaittoon tapahtuvat samassa rakennuksessa. Seurakunnan tavoitteena on kirkko jonka ovet ovat auki ja käyttöaste korkea.

Sijainti

Kiihtelysvaaran uuden kirkon hanke on Suomessa ainutlaatuinen, sillä uusi monitoimikirkko toteutetaan suoraan vanhan paikalle, keskelle historiallista kirkkomaata.

Kirkko sijaitsee Pohjois-Karjalassa, noin 50 km päässä Venäjän rajalta.

Ratkaisu

Uudenlainen toiminta vanhalla paikalla näkyy rakennuksen arkkitehtuurissa, joka on yhdistelmä uutta ja vanhaa. Yhtäältä rakennus jatkaa pitkää suomalaista ristikirkkoperinnettä, ja se toteutetaan hirrestä. Toisaalta ulkohahmo ja sisätilat ovat selkeästi omaehtoisen uudenlaiset, hirsirakenne on painumatonta lamellihirttä ja talotekniikka nykyaikaista.

Tavoitteena on jatkaa pitkää ja arvokasta suomalaista puisten ristikirkkojen perinnettä, ja luoda perinteestä uusi tämän päivän tarpeisiin ja toiveisiin vastaava tulkinta.

Arkkitehtuuri ammentaa perinteestä, olematta kuitenkaan vanhan kopio. Esimerkiksi maiseman katselu ei ole vanhaan ristikirkkoarkkitehtuuriin kuulunut, mutta uudessa kirkossa hienoa kirkkopihaa ja vaaramaisemia katsellaan isoista ikkunoista, joiden alareuna on matalalla.

julkisivu itään

Uutta rakennusta on suunnittelun aikana verrattu vanhaan, ja tavoitteena on ollut että uusi sakraalirakennus hallitsisi kyläkuvaa suunnilleen yhtä korkeana. Kirkon tavoiteltu käyttöikä on 200 vuotta.

Keskellä sijaitsevaan kirkkosaliin on suora, seremoniallinen käynti länsi-itä- suuntaan. Kattolyhty valaisee salia ylhäältä päin, ja kuorin erityisyyttä korostetaan sivuvalolla kaksin puolin alttaria. Keskiosan sakraalius näkyy myös rakennuksen ulkohahmossa katon korkeutena, joka laskee sivujen arkisempaa käyttöä kattamaan.

Toiminnallisesti erityisen tärkeää on että kirkkosali, kerhotila ja kahvitila palvelevat käyttöä hyvin sekä erikseen että toisiinsa yhdistettyinä. Kahvitilan ja lasten kappelin läpi avautuu kauniita näkymiä ympäröivään luontoon ja kirkkomaahan

Sisätilojen luonne syntyy erityisesti kokonaisvaltaisesta puun käytöstä, epäsuorasta ja suorasta luonnonvalosta sekä kauniista näkymistä.

Kirkon sijoittumista tontille määrittelevät vanhat haudat sekä vanhan kirkon säilynyt viinikellari. Lähimpään hautaan kirkon eteläpuolella väliä jää juuri maatöiden vaatimat 1,5 m. Vanha viinikellari pyritään säilyttämään ikään kuin suojakuoren sisässä, kahvitilan terassin alla. Pieneen kellariin voi päästä kurkistamaan säilynyttä kiviporrasta pitkin silloin kun sitä pidetään auki yleisölle. Näin kellari muodostaisi osan vanhan kirkon muistomerkkiä.

Rauniokirkon hiiltynyt risti ja sopiva määrä talkoilla tehtyjä penkkejä sijoitetaan edelleen kirkkomaalle.

rauniokirkon hiiltynyt risti

Rakennustoimikunta keskusteli varsin perusteellisesti myös uuden kirkon toteuttamisesta paanukattoisena, mikä olisi ollut arkkitehdeille mieluinen ratkaisu. Kustannusten vuoksi paanukattoon sekä sen tiheisiin uusintakäsittelyihin olisi jouduttu tekemään talkootyötä. Lisäksi kävi ilmi että laadukkaan tervan saatavuus on heikkoa ja myös terva olisi mahdollisesti jouduttu tuottamaan talkoilla. Rakennustoimikunta totesi että vaikka paanukatto onkin kaunis, työmäärä olisi liian hurja.

Suunnittelua jatketaan tällä hetkellä kuparikaton pohjalta. Suunnitelmaa päivitetään edelleen yhteistyössä seurakunnan kanssa, esimerkiksi urkuratkaisun osalta.

*

Arkkitehtuurissa aina tärkeää on se että arkkitehtuurin laadun eri näkökulmat – pohjaratkaisu ja sen toiminnallisuus, sisätilojen muoto ja luonne, materiaalit, detaljit, valo, liike tilassa, suhde paikkaan ja näkymät tilasta ulos ja rakennuksen ulkonäkö – muodostavat yhdessä saumattoman ja yhteen puhaltavan kokonaisuuden.

*visualisointi Wide Visuals