• Ideakilpailusuunnitelma
  • 2023
  • Sijoitus Lunastus
  • Nimimerkki ”Kyläunelmia”
  • Laajuus n. 3,1 ha
  • Sijainti Lapinjärvi
  • Asiakas Lapinjärven kunta

Lähtökohta

Kilpailussa tavoitteena oli lisätä Lapinjärven kirkonkylän elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta erityisesti asuinpaikkana. Kirkonkylän tuli nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla.

Lapinjärven kirkonkylä

Massoittelun ja arkkitehtuurin tuli vahvistaa maalaismaista kylämaisemaa ja elävöittää kirkonkylän ja kylänraitin kokonaisilmettä.

Sijainti

Lapinjärvi on itäisellä Uudellamaalla, Kymenlaakson rajalla sijaitseva noin 2600 asukkaan kunta. Kunnan poikkeuksellisen hyvin historiallisessa asussaan säilynyt noin 850 asukkaan kirkonkylä on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Lapinjärveen rajoittuva ranta-alue on nykyisellään viljelyskäytössä.

Ratkaisu

Ehdotuksessamme houkutellaan uusia asukkaita tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisten asumisen unelmien toteuttamiseen. Yhtiömuotoisten omakotitalojen tontit tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa unelman omasta talosta ja pihasta vaivattomasti.

Erillistalojen tontit on sijoitettu siten että mahdollisimman monen unelma omasta talosta järvinäkymällä ja lähellä palveluja voisi toteutua.

Ikäihmiset löytävät asumismuotoja, joissa voi ikääntyä turvallisesti ja yhteisöllisesti, arkiaktiivisuuden säilyttäen.

Uusi koulu- ja monitoimirakennus muodostaa kylän uuden kulttuurin keskuksen ja oleva seurakuntatalo kytkeytyy uusien reitistöjen kautta uuteen asumiseen.