• Museo- ja tiedekeskus Luupin perusparannusten ja laajennusten viitesuunnitelmat
  • 2020-2021
  • Laajuus n. 10 000 brm2
  • Sijainti Oulu
  • Asiakas Oulun kaupunki

Lähtökohta

Museo- ja tiedekeskus Luuppi muodostuu kolmesta museosta kolmessa historiallisessa rakennuksessa. Pohjois-Pohjanmaan museo toimii 1930-luvulla kirjastoksi rakennetussa Ainolassa. Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun taidemuseo toimivat entisissä Åströmin nahkatehtaan rakennuksissa sekä niiden laajennuksissa.

Kolmen toimipisteen malli (VE1)

Tehtävänä oli laatia viitesuunnitelmat Luupin rakennusten perusparannuksista ja laajennuksista kahdella eri vaihtoehdolla. Molemmissa vaihtoehdoissa Tietomaan nykyinen tiedeteatteri vuodelta 1988 puretaan ja korvataan nykypäivän tarpeisiin vastaavalla laajennuksella. Erona vaihtoehdoissa on se että VE1:ssä museot jatkavat kolmen toimipisteen mallissa ja VE2:ssa Tietomaan laajennus on suurempi ja sisältää myös Pohjois-Pohjanmaan museon toiminnot.

Sijainti

Luupin rakennukset sijaitsevat ainutlaatuisen kauniissa Ainolan puistossa, Oulujoen suistoalueella. Tietomaa on Myllytullin alueen keskeinen julkinen rakennus, jonka roolia kaupunkikuvassa on uuden laajennuksen rakentamisella mahdollista parantaa huomattavasti.

Taidereitti Ulko-Luuppi (VE1)

Ratkaisu

Ainolan museotoiminnassa säilyttävässä VE1:ssä pyrittiin korostamaan museon mahdollisuuksia puiston aktivoinnissa. Museon suositulle suiston puolelle suunniteltiin uusi esteetön sisäänkäynti sekä kahvila ja terassi. Koko puiston alueelle ideoitiin rakennuksesta toiseen johdatteleva taidereitti, Ulko-Luuppi.

Pohjois-Pohjanmaan museon terassilaajennus (VE1)

Tietomaan laajennuksen molemmissa vaihtoehdoissa vanha ja uusi osa yhdistyvät toisiinsa näyttävällä uudella ravintola-aulalla maantasossa. Aulaan päästään sujuvasti kolmesta eri suunnasta; pysäköintialueelta, nykyisen sisäänkäynnin puolelta sekä taidemuseolta. Mihinkään suuntaan ei näytetä selkää.

Tietomaan laajennus
VE1
VE2

Suurempi ja pienempi laajennus asettuvat paikkaan samoin periaattein, pitäen sisällään laajat näyttelytilat sekä monitoimitilana toimivan blackboxin aputiloineen. Vaihtoehdoista pienempi VE1 asettui suunnitelmassa suorakulmaisesti suhteessa vanhaan, ja laajempi VE2 loi ympärilleen kaupunkitiloja paremmin koordinaatiston käännöksellä.

Melko umpinaiset näyttelytilat ideoitiin verhoiltaviksi kiinnostavaan kaksoisjulkisivuun, joka väreiltään ja materiaaleiltaan sopisi historialliseen miljööseen.

Taidemuseon pihalle suunniteltiin Ainolan puiston kauniita näkymiä avaava kahvila, jota voitaisiin erillisenä käyttää myös yksityisiin tapahtumiin.

Taidemuseo ja uusi kahvilapaviljonki

kuvat Wide Visuals + LUO arkkitehdit