• Tontinluovutushakemuksen arkkitehtisuunnittelu
  • 2018
  • Nimimerkki ”Yhdessä”
  • Laajuus 17 700 kem2
  • Sijainti Verkkosaari, Helsinki
  • Asiakas Lehto Asunnot Oy
  • Yhteistyötahot Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Etukodit Oy

Lähtökohta

Kalasataman alueelle sijoittuva luonnos laadittiin Helsingin kaupungin tonttiluovutushakemusta varten. Ehdotuksen laadinnan painopisteinä olivat laadukkaan arkkitehtuurin ja paikan tarjoamien mahdollisuuksen hyödyntämisen ohella yhteisöllisyys ja sen käytännön toteuttaminen yhteistilojen ja laadukkaiden yhteispihojen avulla.  

Suunnittelun teemoina toimivat perheasuminen, resurssiviisas sooloasuminen monipuolisine jaettuine tiloineen, tekniset innovaatiot ja ekologiset ratkaisut.

Korttelissa pyrittiin eri rahoitus- ja hallintamallien avulla monipuoliseen sosiaaliseen rakenteeseen, mukana olivat asumisoikeus- ja ARA- korkotukiasunnot sekä HITAS- ja vapaarahoitteiset omistusasunnot. 

Sijainti

Kortteli sijoittuu Verkkosaarenrannan tuntumaan osaksi tiivistä, vasta rakentuvaa kaupunkiympäristöä. 

Ratkaisu

Korttelin rakentaminen kiertyy vehreän pihakannen ympärille, rakennusten väleissä avautuvat kulkuyhteydet ja istuskeluportaikot alas kaduille ja katuaukioille. Osa rakentamisesta tutkittiin hiilineutraalisti puurakenteisena.

Julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua poltettua ruukintiiltä ja lehtikuusiverhousta. Ylimmän kerroksen sisennetyissä seinäpinnoissa käytetään paanumaista metallilevyä ja puuta. Rakennuksen välipohjat ovat paikalla valettuja. Vesikatot suunniteltiin viherkattoina ja varustettiin suurella määrällä aurinkopaneeleja.

Suunnitelman arkkitehtuuri on korkeatasoista, eloisaa ja paikan erityispiirteet huomioivaa niin kaupunkikuvan kuin tilaratkaisujen kannalta.