• Luontomatkailukeskuksen hankesuunnitelma
  • 2019-2020
  • Laajuus n. 1 500 m2
  • Sijainti Kolari
  • Asiakas Pasmajärven Yhteismetsä

Lähtökohta

Luontomatkailukeskuksen hankesuunnitelmat laadittiin Pasmajärven Yhteismetsälle osana Lapin Liiton rahoittamaa Tirro 2.0 – Hiilineutraali luontomatkailumalli -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja tutkia toteutusmallia pienen mittakaavan hiilineutraalille luontomatkailualueelle.  

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Tirronniemeen, Pasmajärven kylään, Kolarin kuntaan. 

Ratkaisu

Projektissa laadittiin konsepti- ja hankesuunnitelmat. Alueen yleissuunnitelman lisäksi laadittiin luonnossuunnitelmat alueen keskus-, spa-, huolto- ja majoitusrakennuksille. Hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskenta kulki hankkeessa suunnitteluprosessin rinnalla ja eri suunnitteluvaihtoehtoja punnittiin hiililaskentaa vasten. 

Päärakennus
Ravintola

Kaikki rakennukset suunniteltiin toteutettavan hirsirakenteisina, mikä oli luonteva valinta sekä hiilineutraaliuden, että myös Pasmajärven Yhteismetsän puutuotannon suhteen.

Matkailutoiminnan ja -palveluiden suhteen tavoiteltiin vahvaa paikallisuutta ja kyläyhteisöllisyyttä, minkä haluttiin näkyvän ja tuntuvan myös arkkitehtuurissa ja rakennusten materiaaleissa.  

Suunnittelumateriaalista tuotettiin visuaalisesti laadukas suunnitteluaineisto ja 3D-mallista työstettiin lyhyt esittelyvideo. Projektissa tehtiin yhteistyötä havainnekuvien osalta Wide Visualsin ja kustannusarvion osalta Promenin kanssa.