• Viitesuunnittelu asemakaavoituksen pohjaksi
  • 2019
  • Laajuus 17 500 kem2
  • Sijainti Kajaanin keskusta
  • Asiakas Kajaanin kaupunki
*

Lähtökohta

Tavoitteena on luoda Kajaaniin nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja -muotoiseen asumiseen sekä laatia viitesuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Viitesuunnitelmassa määritellään korttelin ja rakentamishankkeen toteuttamistavat.

Elinkaarikorttelissa on tarkoitus toteuttaa uusia ekologisia rakennusratkaisuja, asumisen ratkaisuja ja palveluja ja tarjota alusta asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille. 

Sijainti

Kajaanin linja-autoaseman alue kaupungin keskustassa vapautuu uuteen käyttöön, kun linja-autoliikenne siirtyy rautatieasemalle uuteen matkakeskukseen. Paikka on kaupunkikuvallisesti merkittävä.

Ratkaisu

Puurakenteisten kortteleiden väliin muodostuu uusi aukiomainen kevyen liikenteen yhteys, Tervaraitti, joka palauttaa linja-autoasematoimintaa edeltävän historiallisen katulinjauksen. 

Korttelien väliin syntyvä julkinen tila toimii kulkuyhteyden lisäksi kaikkien kaupunkilaisten pienimuotoisena oleskelu- ja tapahtumapaikkana.

Korttelien puurakentamisen teemaa tukien Tervaraitille ideoidaan sijoitettavan taidetta, joka viestii puuinnovaatioiden merkityksestä Kainuulle ennen ja nyt. Kortteleihin tavoitellaan monipuolisesti toimintoja, jotka luovat mahdollisuuden yhteisölliseen ja elinkaareltaan moninaiseen naapurustoon. Kortteleihin voi sijoittua opiskelija- ja palveluasumista, senioriasumista, päiväkoti, ruokakauppa ja erilaisia yhteistiloja.

Arkkitehtuuri näyttäytyy yksinkertaisena, mutta veistoksellisena ja kaupunkikuvallisesti ympäristöstään selkeästi erottuvana kokonaisuutena.

*

Viistetyt kattomuodot nostavat korttelien kulmat ylös 5-kerroksisiksi, ja painavat korttelisivujen keskiosat 3-4-kerroksisiksi. Rakennukset rajaavat katutilan selväpiirteisesti, sulkien sisäänsä Sotkamontien melulta hyvin suojatut piha-alueet.

*

Katujulkisivujen selkeän jäsentelyn, sisäänvedettyjen parvekkeiden ja hillityn värityksen ansiosta korttelit sopeutuvat ympäristöönsä. Sisäpihojen puolella arkkitehtuuri vaihtuu värisävyiltään, pinnoiltaan ja sommitelultaan monimuotoisempaan. Sammonkaaren kortteleihin tavoitellaan laadukasta puukerrostalorakentamista.Puurakentaminen on paitsi tulevaisuuden vähähiilisen rakentamisen tavoitteiden mukaista, se myös tukee Kainuun paikallistaloutta ja -innovaatioita.

*visualisoinnit Wide Visuals