• Siikaluodon aatekilpailun ehdotus
  • 2015
  • Nimimerkki ”Syke”
  • Laajuus 40 000 kem2
  • Sijainti Siikaluoto, Pietarsaari
  • Sijoitus Lunastus

Lähtökohta

Kilpailun teemana oli Siikaluodon muutos teollisuusalueesta elävän kaupunkikeskustan osaksi. Kilpailun tarkoituksena oli löytää pitkälle tulevaisuuteen kantavia ratkaisuja uuden vetovoimaisen kaupunginosan luomiseksi vanhalle konepaja- ja valimoalueelle. 

Sijainti

Alue sijoittuu Pietarsaaren keskustan itäpuolelle, junaradan toiselle puolelle. Alue on lähtökohtaisesti luonteeltaan teollisuusaluetta, josta laajimman osan muodostaa vanha käytöstä poistuva konepaja- ja valimoalue.

Ratkaisu

Konepajan ja Valimon välinen kuja nostetaan pienin toimenpitein luonteikkaaksi vetovoimatekijäksi; Sykekujasta syntyy iloinen ja aktiivinen uudenlainen julkinen tila. 

Alueen luonne kasvaa teollisen ilmeen ja arvokkaiden rakennusten säilyttämisestä.

Pikkukaupunkimaisessa ruutukaavaytimessä korostuu jalankulkijan mittakaava, jossa tarjotaan paljon katseltavaa ja tutkittavaa sekä vaihtelevia kaupunkitiloja liikuttaessa 4 km/h. 

Itäiselle Rengastielle puolestaan rakentuu erityisesti autoilijan nopeusmittakaavassa elämyksellinen, vapaasti muotoutuva kaupungin sisäänkäyntijulkisivu kaupan suuryksiköistä ja stadionista