• Entisen valjastehtaan muutos liike- ja asuinkäyttöön sekä uudisrakennukset
  • 2018-2022
  • Laajuus 15 000 kem2 / 18 000 brm2
  • Sijainti Myllytulli / Keskusta, Oulu
  • Asiakas Lehto Asunnot Oy
  • Taloyhtiöt As Oy Oulun Valjaskartano, As Oy Oulun Valjastehdas, As Oy Oulun Roobert, As Oy Oulun Valjaspuisto

Lähtökohta

Valjaskorttelin suunnittelu on lähtenyt käyntiin jo kaavasuunnitteluvaiheesta. Tavoitteena oli säilyttää ja mahdollistaa uusi käyttö vanhalle Valjastehtaan rakennukselle sekä muodostaa uusi asuinkortteli vanhan rakennuksen ympärille sen arvoja kunnioittaen.

**

Sijainti

***

Valjaskortteli sijaitsee yhdellä Oulun keskustan vehreimmistä paikoista: korttelia ympäröivät vanha lehmuskuja ja vehreä Åströmin puisto. Viihtyisät ja kauniit Ainolan puisto ja Hupisaarten alue sijaitsevat aivan nurkan takana.

Korttelin perustana toimii suojeltu Valjastehtaan rakennus joka on aikanaan toiminut osana Oulussa vahvasti vaikuttaneen Åströmin veljesten nahkatehdastoimintaa.

Valjastehtaan rakennus ennen vuotta 1935

Rakennuksen vanhin osa on rakennettu jo 1890-luvulla, mutta pääosin vanha tehdasosa on 1920-luvulta. 1950-luvulla rakennus on saanut vielä yhden lisäkerroksen ja laajennusosan sisäpihan puolelle siirtyessään oppilaitoskäyttöön.

**

Ratkaisu

Valjaskorttelin kokonaisuus koostuu suojellun Valjastehtaan rakennuksen lisäksi kolmesta uudisrakennuksesta, pihakannen alaisesta pysäköintirakennuksesta sekä piharakennuksista. Uudisrakennukset sijoittuvat suojellun rakennuksen sivuille muodostaen yhtenäisen korttelikokonaisuuden Isokadun puolelle ja kietoen taaksensa suojatun ja viihtyisän piha-alueen. 

*
**
*

Uudisrakennusten arkkitehtuuri on modernia ja linjakasta, mutta lempeästi väreillään ja rytmillään vanhan Valjastehtaan ulkoasuun liittyvää sekä sitä täydentävää. Toisaalta massoittelu ja valitut värit muodostavat rauhallisen, miellyttävän ja hallitun kokonaisuuden. Asuinrakennusten vaaleiden pastellisävyjen rinnalla on piharakennuksissa ja sisäänkäyntikatoksissa käytetty rosoisempaa ruskeaa tiilimuurausta.

**

Korttelikokonaisuus luo väreillään ja rakennusten vaihtelevilla muodoilla ja korkeuksilla rikasta ja monimuotoista kaupunkiympäristöä.

**

Valjastehtaan suojeltu rakennus muuntautui maantasokerroksen osalta liiketilakäyttöön ylempien kerroksien taipuessa asuinkäyttöön. Asuntojen tavallista korkeampi huonekorkeus on hyödynnetty sijoittamalla asuntoihin pieniä parvitiloja. 

**

Arkkitehti-lehti (3/2023)
Arkkitehtuuria Oulussa 2018-2022 (2022)
Tuumastukki-palkinto 2023

*kuvat Ville-Pekka Ikola, **kuvat Kaari Photography, ***kuvat Kuvatoimisto Kuvio Oy