• Ideasuunnitelma alueen jatkokehitystä varten
  • 2021-
  • Sijoitus 1.
  • Nimimerkki ”Rento ruutukaava”
  • Laajuus n. 37,1 ha
  • Sijainti Vanha Hiukkavaara, Oulu
  • Asiakas Oulun kaupunki

Lähtökohta

Oulun kaupungin kutsusta laadittujen ideasuunnitelmien tavoitteena oli Vanhan Hiukkavaaran kehittäminen eläväksi, 1400 asukkaan kaupunginosaksi alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden, sekä alueen monipuolinen kulttuuritoiminta säilyttäen ja vahvistaen. ”Rento ruutukaava” -nimellä kulkenut ehdotuksemme valittiin kolmesta vaihtoehdosta parhaaksi.

Sijainti

Vanha Hiukkavaaran kasarmialue sijaitsee Oulujoen pohjoispuolella, noin 7 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alueen erityispiirteinä on entisiin kasarmirakennuksiin kehittynyt monipuolinen kulttuuri- ja harrastustoiminnan keskittymä. Vehreyttä alueelle tuo sen läpi virtaava Myllyoja. Vanha Hiukkavaara on osa laajempaa Hiukkavaaran aluekeskusta, joka on lähivuosikymmenten aikana Oulun ja Pohjois-Suomen suurin rakentuva kaupunginosa.

Ratkaisu

Vanhan Hiukkavaaran keskustassa kokee asuvansa urbaanissa pikkukaupungissa pohjoisen luonnon keskellä. ”Rento ruutukaava” luo alueelle selkeän, mutta joustavan vanhan kasarmin graadia noudattavan ruutukaavarakenteen.

Ruudukkoa on varioitu kolmella erilaisella tiiviillä ja matalalla tyyppikorttelilla. Keskeisenä vetovoimatekijänä kaikissa korttelitypologioissa ovat laadukkaat, vehreät sisäpihat.

Suhteellisen matala, pääosin kaksikerroksinen korttelirakenne on optimaalinen hiilineutraaliin puurakentamiseen. Alueen muutamissa korkeammissa kortteleissa on tutkittu atrium-typologiaa, joka soveltuu hyvin yhteisölliseen asumiseen ja mahdollistaa hyvät pienasunnot.

alueleikkaus

Vanhan Hiukkavaaran läpi kulkevat keskeiset kadut ovat mitoitukseltaan kaupunkimaisen tiiviitä, kuitenkin huomioiden liikenteen ja lumen tilavaatimukset.

Historiallisesta Harjoitusaukiosta muodostuu Vanhan Hiukkavaaran sydän, jolla ulkoilureitit ja kulttuuri kohtaavat jokaisena vuodenaikana.