• Tontinluovutuskilpailu ja toteutussuunnittelu
  • 2019-
  • Sijoitus 1. palkinto
  • Nimimerkki ”Vihreä sormenjälki”
  • Laajuus 5 400 kem2
  • Sijainti Vuores Tampere
  • Asiakas Lehto Asunnot

Lähtökohta

Kaupunki haki tontinluovutuskilpailulla uusia innovatiivisia ratkaisuja nollaenergiarakentamiseen.

Sijainti

Tampereen Isokuusi profiloituu uudenlaisen puurakentamisen, uusiutuvan energian ja älykkäiden ratkaisujen mallialueena Suomessa. Suunnittelukohteemme on alueen porttirakennus, jonka haluttiin kertovan alueen identiteetistä.

Ratkaisu

Julkisin kulma suunniteltiin veistoksellisen puisena ja älykkäästi vihreänä. Taideteos Vihreä sormenjälki, kolmekerroksinen liiketila ja sen päällä yhteinen saunaosasto vilvoitteluparvekkeineen tekevät portista havaittavan yksilöllisen.

*

Puurakentamisessa syntyvät hiilinielut ovat merkittävä keino pienen hiilijalanjäljen ja suuren hiilikädenjäljen saavuttamisessa. Taloyhtiöt muodostavat kortteliin energiayhteisön, jossa kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitys toteutetaan uusiutuvalla lähienergialla maalämmön ja aurinkoenergian yhdistelmänä. 

Kortteliin toteutetaan ratkaisuja, jotka osallistavat asukkaat aktiivisesti energian tuottajiksi ja säästäjiksi. Esineiden internet ja uudet teknologiat mahdollistavat yksilöidyn tiedon omasta energiankulutuksesta ja resurssiviisaan yhteistilojen hallinnan. Puuverhousta käytetään luonnollisessa sävyssään, sekä tummana ja valkoisena.

Korttelin sähköautopaikat, kierrätys- ja pihaviljelymahdollisuudet ja hyvät polkupyörien säilytystilat helpottavat ekologisia valintoja. 

Nollaenergiakorttelin arkkitehtuuri on lempeää ja ajatonta, ja materiaalit aikaa kestäviä. 

*

*visualisoinnit Wide Visuals