• Uudisrakennus, hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä vanhan seurakuntatalon rakennuksen ominaispiirteiden selvitys (ROS)
  • 2018-
  • Laajuus n. 300 brm2
  • Sijainti Yli-Ii
  • Asiakas Oulun ev.-lut. seurakunnat

Lähtökohta

Nykyinen, 1970-luvulla valmistunut seurakuntatalo kärsii sisäilmaongelmista ja uuden rakentaminen on siksi tarpeen. Vanhoja seurakuntatiloja pidettiin toiminnallisesti onnistuneina, mutta paikan maisemallisia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty.

vanha seurakuntatalo kirkon vierellä

Sijainti

Uusi seurakuntatalo suunniteltiin suunnilleen vanhan paikalle. Se sijaitsee samassa kirkkopihassa vuonna 1932 rakennetun, suojellun kirkon ja sankarihautausmaan kanssa. Paikalta avautuu kauniita näkymiä pellolle, kirkkoon ja sankarihautausmaalle.

Ratkaisu

Uuteen seurakuntataloon haettiin toiminnallisia vaikutteita hyväksi koetusta pohjaratkaisusta, mutta esteettisesti ja rakennusteknisesti ratkaisu on täysin erilainen. Uusi seurakuntatalo rakennetaan painumattomasta hirrestä ja tiloista avautuu kauniita näkymiä ympäristöön.

Seurakuntatalo toimii seurakunnan monitoimirakennuksena niin kerhojen, ruokailujen kuin perhejuhlienkin pitopaikkana. Siirtoseinät mahdollistavat salitilan jakamisen tarpeen mukaan.